Mimivirus

Blog de virologia

Història evolutiva del Mimivirus

Filed under: Sin categoría — mihase at 10:18 am on Dimecres, març 12, 2014

Mimivirus, com molts altres virus, no té ribosomes i depèn del seu hoste per a traduir-se. Però conté un repertori de gens associats amb la traducció molt més complet que qualsevol altre virus conegut. La interpretació que fan alguns autors a partir d’aquesta informació sobre el genoma d’aquest virus és què el Mimivirus ha d’haver evoluciont a partir d’un ancestre més independent (Raoult et al. 2004)

Al llarg del temps, Mimivirus va perdre alguns gens associats amb la traducció a mesura que es feia més depenent del seu hoste. Els gens relacionats amb la traducció que trobem en el seu genoma hui en dia són reliquies intactes d’una anterior maquinaria de traducció.

És a dir que Mimivirus pot representar una prova a favor del model regressiu de l’origen.

Per altra banda també seria possible que Mimivirus representara una branca en l’arbre de la vida, diferent a Archaea, Bacteria, i Eukarya. Alguns autors (com Raoult and Forterre (2008)) inclús consideren que hauria de portar-se a cap una reclassificació en dos grups principals: els organismes amb ribosomes codificants (archaea, bacteria i eucariotes, o REOs), i els organismes amb capsida codificant (virus o CEOs).

 

Un altre anàlisi del genoma de Mimivirus, uns altres científics proporcionaren una explicació diferent per a la història evolutiva d’aquest virus. Moreira and Brochier-Armanet (2008) proposaren que els gens relacionats amb la traducció, la reparació del DNA i el metabolism no representaven les restes de processos anteriors. Ells pensaven que Mimivirus els havia adquirit al llarg del temps per mitjà de la tranferència horitzontal de gens. És a dir que els havien adquirit d’altres organismes. Per tal de donar suport a aquesta idea demostraren que les pautes obertes de lectura (ORFs) del genoma d’alguns Mimivirus mostraven una elevada homologia amb les dels Bacteris, mentre que les d’altres tenien major homologia amb els d’Eucariotes. Raonant a partir d’aquests fets que alguns gens de Mimivirus haurien sigut adquirits d’una ameba amb funció d’hoste per al virus, mentre que els altres els havien obtingut a partir de bacteris paràsits de l’ameba. Per tant la ameba havia funcionat com un bol en el qual el Mimivirus havia reunit un complexe conjunt de gens.

 No hi ha comentaris »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 2 ?