Mimivirus

Blog de virologia

Sputnik: el virus d’un virus!

Filed under: Sin categoría — mihase at 12:16 pm on Dissabte, març 22, 2014

Sempre estudiem els virus com a paràsits obligats d’eucariotes, bacteris i arqueus. Però, què hi ha dels virus de virus?

L’Sputnik és un virus icosaèdric de 50 nm que infecta al Mimivirus Polyfaga Acanthamoeba (ApMV). Inicialment es va plantejar que Sputnik podria ser un virus satèl·lit, que sols utilitza el Mimivirus per arribar a l’ameba, però s’ha demostrat que realment és un paràsit legítim del seu hoste.

Sputnik no pot créixer en l’ameba (hoste del Mimivirus) però després d’una fase d’eclipsi pot reproduir-se en amebes (Acanthamoeba) coinfectades amb Mimivirus. Aquest virus produeix formes abortives i acoblaments anormals del Mimivirus. S’utilitza el terme viròfag per denominar els virus que infecten virus gegants pel seu paregut amb els bacteriòfags.

Pel que fa al genoma d’Sputnik, es tracta de DNA bicatenari circular amb gens relacionats amb la infecció en Eucarya, Archaea i Bacteria. Part dels seus gens són compartits amb el Mimivirus i altres no s’han trobat homòlegs. Hi han hipòtesis que apunten que el viròfag actua com a mediador en la transferència horitzontal de gens entre virus gegants.No hi ha comentaris »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 9 ?