Mimivirus

Blog de virologia

Pneumonia i Mimivirus

Filed under: Sin categoría — mihase at 2:57 pm on Diumenge, març 23, 2014

Com comentarem en una altra entrada, Mimivirus va ser descobert durant la investigació d’un brot de pneumonia. Tanmateix, avui en dia encara no es sap si Mimivirus produeix pneumonia. En un estudi (la Scola i colegues (2005)) s’observa que la gent sofria pneumonia tenia anticossos front a Mimivirus amb més freqüència que la gent que no tenia la malaltia. Encara que es pot interpretar d’açò com que la gent amb pneumonia té més probabilitats d’haver estat infectada per Mimivirus, aquest resultat per si sol no ens indica que Mimivirus produeixca pneumonia.

Un altre estudi (Khan et al. 2007) va mostrar que els ratolins inoculats experimentalment amb Mimivirus sofrien danys en els seus teixits que evolucionaven en pneumonia. Però altra vegada no es va poder afirmar que fora Mimivirus el que produia la malaltia, sino que l’únic que es podia extraure d’aquest estudi era que baix determinades circumstàncies, podia produïr danys als teixits dels mamífers.

 

A pesar de que els successius estudis sobre aquest virus no han aconseguit respondre la qüestió de si Mimivirus causa o no pneumonia, han donat una enorme quantitat de informació sobre la història evolutiva dels virus i els origens de la vida.No hi ha comentaris »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 6 ?